Bridgin'V4

Bridgin'V4

Festival of english speaking theatre

Informácie

Kde sa festival koná?

Véčko
Námestie SNP 12
811 06 Bratislava

https://www.facebook.com/vecko.sk/


Kedy sa festival koná?

16. a 17. marca 2017


Kontakt – Manažérka festivalu

Mgr. Michaela Vrábová
0917 596 146
vrabova@thebridge.sk